Dr. Öğr. Üyesi TUBA ÖZGE YAŞAR ERKAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi TUBA ÖZGE YAŞAR ERKAL

T: (0282) 250 4724

M toyasar@nku.edu.tr

W toyasar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Bilimler
Ana Bilim Dalı:Cerrahi
Doktora
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014
Tez: Kataraktlı Köpeklerde Fakoemülsifikasyon Yöntemi ile Katlanabilen Hidrofilik akrilik intraoküler lens (iol) Yerleştirilen ve iol Yerleştirilmeyen (visco elastik kullanılan) Hastalarda Sonuçların Değerlendirilmesi (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:VETERİNER FAKÜLTESİ
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Başlangıç
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / CERRAHİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Fakülte Basın Birim Temsilciliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2015-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Veteriner Hekim-Yönetici YEŞİLKÖY-İSTANBUL
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Cerrahi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Erkal T. Ö. ., Özkan K. ., A Urolithiasis Case Related to Nutritional Disorders in a Male Cat, Indian J. Anim. Res..
Vaka Takdimi SCI-Expanded
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Yasar Erkal T. Ö. ., Özkan K. ., The Most Recent Studies in Science And Art , Bölüm: Evaluation of Phacoemulsification Process Using an Intraocular Foldable Hydrophilic Lens on Dogs With Cataract, Yayın Yeri: Gece Publishing , 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. VURAL G., KOÇAK M., YARDIMCI M., ERKAL T. Ö., LUCAS M. S., ADURK E., CIRILLI R., CASULLI A., HERACLES-HUMAN CYSTIC ECHINOCOCCOSIS RESEARCH IN CENTRAL AND EASTERN SOCIETIES Secondary infection in animal model: preliminary results., 27th World Congress of Echinococcosis (04.10.2017-07.10.2017).
Tam metin bildiri
2. Yaşar Erkal T. Ö. ., Özkan K., Comparison of two phacoemulsification process in dog cataract treatment. , 2017 Spring İnternational Veterinary Congress (27.03.2017-30.03.2017).
Sözlü Bildiri
3. Erkal T. Ö. ., A Chronic Ocular Pseudomanas aeruginosa Infection in a German Show Horse , ICAVST International Conggress o Advances in Veterinary Sciences and Technics, (25.08.2016-29.08.2016).
Sözlü Bildiri
4. Erkal T. Ö. ., Terzi F. ., Köpekte Anjiosarkomaya Benzeyen Şiplenik Hematom Olgusu , 8th Turkish Small Animal Veterinary Association Congress (08.11.2013-09.11.2013).
Poster
5. Erkal T. Ö. ., Özkan K. ., Urolithiasis on Male Cat , 8th Turkish Small Animal Veterinary Association Congress (08.11.2013-09.11.2013).
Poster
6. Erkal T. Ö. ., Özsoy S. ., Aural Abscesses in Chelonians, 3th Anadolum Continuning Education Congress (10.10.2008-11.10.2008).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Erkal T. Ö. ., Özkan K. ., Aydınoğlu A. G. ., Melez Bir Köpekte Bilateral Lens Lukzasyonu, 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi (27.06.2012-01.07.2012).
Poster
Uluslararası Projeler
1. Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde İnsan Kistik Ekinokokkozun Araştırılması, FP 7 AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2015-Devam Ediyor.
Ulusal Projeler
1. Evaluation of phacoemulsification process differences between with intraocular foldable hydropylic lens (IOL) and without IOL (viscoelastic applied) techniques on dogs with cataract., BAP, Araştırmacı.
2. Deneysel endotoksin üveit rat modelinde prednisolon, azatioprin ve oligodeoksinükleotid (ODN) uygulamalarının oluşturduğu klinik etkilerin karşılaştırılması., BAP, Yürütücü.
Tasarım
1. Metropol Dergisi Veteriner Hekim Köşe Yazarlığı , 01.01.2013-30.09.2014.
Üyelikler
KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ (KHVHD), Üye.
Katıldığı Kurslar
Compact Training Course ´Medical´ of the Hospital Care Division , 29.05.2007-02.06.2007.
CTEFL , 15.02.2007.
English As A Second Language, Yer:Amerika Birleşik Devletleri-BOSTON, 18.11.2005.
BUSINESS ENGLISH, Yer:AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 18.11.2005.
NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 23.11.2015-02.12.2015.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Semineri, 12.04.2009.
Aldığı Sertifikalar
ICAVST , Yer:Bosna Hersek, 25.08.2016-29.08.2016.
17th FECAVA Eurocongress and 6th TSAVA Congress , 07.09.2011-10.09.2011.
3th ´Anadolum´ Continuning Education Congress , 10.10.2008-11.10.2008.
2th TSAVA ´Anadolum´ Continuing Education Congress , 02.11.2007-03.11.2007.
8.Turkish Small Animal Veterinary Association Continıing Education Congress, Yer:İstanbul, 08.11.2013-09.11.2013.
xı. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi , 26.06.2008-29.06.2008.
Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, 24.05.2004.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Yurt dışı eğitim, Yer:Bulger Veterinary Hospital, North Andover, Amerika Birleşik Devletleri, 15.07.2017-30.07.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
XXVII World Congress of Echinococcısis, Yer:Algeria, 04.10.2017-07.10.2017.
ICAVST International Conggress o Advances in Veterinary Sciences and Technics, Yer:Sarajevo, Düzenleyenler:ICAVST, 25.08.2016-29.08.2016.
8. Turkish Small Animal Veterinary Association (TSAVA) Congress , 08.11.2013-09.11.2013.
17th FECAVA Eurocongress and 6th TSVA Congress , 07.09.2011-10.09.2011.
3th Anadolum Contiuning Education Congress, Yer:İstanbul, 10.10.2008-11.10.2008.
XI. Ulusal VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ , Yer:Kuşadası-AYDIN, 26.06.2008-29.06.2008.